Phụ gia nước biển

    • Chất phụ gia CSSB là một chất phụ gia làm tăng tính kết dính các nguyên vật liệu, chứ không  phải dùng để thay thế xi măng. CSSB có thể khử được thành phần sét, muối có trong đất và kết dính các loại đá bụi, đá mi trải đường tạo thành khối trơ chịu lực tốt.
    • CSSB là một hợp chất hóa học vô cơ và hữu cơ, có màu trắng đục. Khối lượng riêng 1.05 tấn/m3. Không đông đặc ở nhiệt độ âm 400C và không sôi ở nhiệt độ 1000C, mùi hăng đặc trưng của axit, không độc với người. Một lít sử dụng 3-4 m3 bê tông.
    0947100507